Een kruisnet 

gebakken paling

Palinggerechten

Geen streek die zo bekend is met palinggerechten als het krekengebied in het Meetjesland. Vooral paling ‘in het groen’ of ‘in de room’ zijn typisch voor de streek. De kreken als achtergebleven getuigen van ondergelopen polders uit vervlogen tijden herbergden grote populaties paling. Voor veel vissers was het ooit een schalkse bezigheid om met kruisnetten paling boven te halen en de lijnvissers te overbluffen. 

Paling op de wijze van de chef

Hier en daar tref je aan de oevers van de kreken nog restanten aan van deze volkse manier van palingvissen. Tegenwoordig is de paling die wordt opgediend van gekweekte oorsprong. Alhoewel, de glasaaltjes worden opgehaald en doen er ongeveer 1,5 tot 2 jaar over vooraleer ze uitgroeien tot volwassen palingen. 

Inspanningen om te investeren in het herstel van het palingbestand beginnen dus bij de aaltjes en het uitzetten ervan. Over de werkelijke oorzaak van de terugval  is maar weinig bekend. Vaststaat dat jonge paling het voedselrijke zoete water in onze kreken niet of nauwelijks meer kan bereiken, terwijl volwassen exemplaren de wateren niet kunnen verlaten om (vet) hun paaigebied 6000 km verder in de Atlantische Oceaan te bereiken. De jongste jaren zijn overheden en werkgroepen wel actief rond dit thema en worden kreken terug met mekaar verbonden om droogte te bestrijden en visbestanden te verhelpen.